21 listopada w ramach zajęć z doradztwa zawodowego w klasach 4 LO i 3 LO odbyły się spotkania z Paniami z Policji na temat jak można się dostać do służby w Policji.