10 czerwca odbyło się spotkanie uczniów klasy 2g liceum z ekspertem z branży biotechnologii zorganizowane przez GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   i  GDAŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- STARTER.
Mamy nadzieję, że młodzież równie chętnie jak dzisiaj będzie brała udział w kolejnych inicjatywach.
Marta Koc pedagog