Lista uczniów przyjętych do XXIV LO (aktualizacja):

Lista kandydatów zakwalifikowanych do XXIV LO:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie 13 – 18.08.2020 r. do godz. 15.00 następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

  • karty zdrowia,
  • kwestionariusza szkoły
  • 2 zdjęcia do legitymacji oraz zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej: rozmiar 300 x 375 pikseli, ·  plik w formacie JPG, ·  rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów. 
    • (zdjęcie prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl; zdjęcie w wersji elektronicznej posłuży do wystawienie legitymacji mobilnej)

  • Dostęp do dziennika internetowego: Oświadczenie rodzica - zgoda na przetwarzanie danych osobowowych   Formularz_rodziców.pdf