PRZYPOMNIENIE

Zmieniony harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wskazuje na dzień 10 lipca, jako moment zakończenia składania wniosków i świadectw przez kandydatów. 

Następnie w terminie 31 lipca – do 4 sierpnia br. – rozpocznie się czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.