Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży ustalił Minister Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Materiały

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022