W opublikowanym rankingu szkół podstawowych nasza szkoła w Gdańsku zajmuje 13 miejsce, przed nami tylko szkoły niepubliczne.
Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród szkół publicznych.
Źródło
Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom!
Ranking opracowano na podstawie wyników egzaminów ósmoklasisty z ostatnich dwóch lat.
Źródło: https://nauka.trojmiasto.pl/Ranking-szkol-podstawowych-w-Trojmiescie-n152908.html