Składamy serdeczne podziękowaniwe Rodzicom, Mieszkańcom Osowy, Pracownikom Szkoły, którzy włączyli się do akcji Lidla
Szkoły Pełne Talentów.
Dzięki Państawa zaangażowaniu zdobyliśmy cenne pomoce, które wykorzystamy na lekcjach.