O kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w Polsce wiele mówią statystki i badania.

Z raportu „Życie warte jest rozmowy” wynika, że w 2021 roku w Polsce próbę samobójczą podjęło 1439 dzieci i nastolatków, z czego 127 osób odebrało sobie życie. W stosunku do 2020 roku notujemy 77-proc. wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. W statystyce dokonanych samobójstw, polska młodzież zajmuje drugie miejsce w Europie. To alarmujące dane! Liczba prób samobójczych wśród nastolatków wciąż rośnie, z czym chyba przestajemy sobie radzić.

„Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce” (2021), przeprowadzone na zlecenie rzecznika praw dziecka, wskazuje, że: 14% polskich uczniów wymaga „znaczącej interwencji związanej z ich funkcjonowaniem psychicznym”, 15% dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej i 13% z klasy szóstej, a także 13% młodzieży z klas drugich szkół ponadpodstawowych – negatywnie ocenia swój stan psychiczny.

„Konieczne jest pilne wdrożenie programów psychoedukacyjnych związanych z zapobieganiem i leczeniem depresji, głównie wśród nastolatków. Wdrażanie tych programów powinno obejmować całą sieć społeczną nastolatków, czyli: ich samych, rodziców i nauczycieli. Wniosek ten wynika z dużego odsetka odpowiedzi związanych z brakiem radości życia, poczuciem, że ma się wszystkiego dość (44%), oceną, że jest tak źle, że nic nie chce się robić (49%)” – czytamy m.in. w raporcie z badania.

Do rozmowy o „Kondycji psychicznej dzieci i młodzieży” zaproszono do Klubu Myśli Obywatelskiej grono profesjonalistów, którzy będą próbowali zdiagnozować przyczyny złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży i wskazać rozwiązania.

Na debatę tę zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń