Plan ZSO Nr 2 obowiązuje od 25 marca 2020 r.
Szanowni Rodzice, Uczniowie!
Przekazujemy zasady nauczania na odległość zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 marca 2020r.
Z uwagi na komfort pracy uczniów i nauczycieli postanowiliśmy:
przeprowadzać niektóre lekcje on-line lub zamieszczać lekcje na stronie szkoły oraz prowadzić konsultacje dla Uczniów i  Rodziców zgodnie z planem konsultacji w planie lekcji (8:00 lub 15:00). Nauczyciel będzie sprawdzał obecność, ale nie będzie zaznaczał jej w dzienniku elektronicznym.
Wcześniej przekazaliśmy pracę dla uczniów na dwa tygodnie. Prosimy Rodziców, którzy jeszcze nie przesłali potwierdzenia wykonania zadań o przesłanie takiej informacji do nauczyciela przedmiotu do piątku 27.03.
Od 25 marca do 8 kwietnia postaramy się w ogóle nie zadawać.
Wzięliśmy pod uwagę Państwa sugestie zawarte w ankietach.
Podawać będziemy ewentualnie po jednym ćwiczeniu nieobowiązkowym na tydzień z danego przedmiotu, traktując je jako ćwiczenie do lekcji.
Priorytetem jest dla nas dobro dzieci i Państwa. 
Otwarci jesteśmy na sugestie.
Z wyrazami szacunku, życzę zdrowia
Marzena Majerowska
Dyrektor ZSO Nr 2 
Plan ZSO Nr 2 obowiązuje od 25 marca 2020 r.