Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu.

dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, - zadaniem jest wykonanie prac plastycznych,

uczniowie szkół podstawowych I-IV, - prace fotograficzne oraz

uczniowie szkół podstawowych V-VIII,  1 minutowy filmu.

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.

Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Termin przesyłania prac – 15 KWIETNIA 2022 roku

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Pomorska Izba Rzemieślnicza

ul. Piwna1/2, pok. nr 209, 80-831 Gdańsk