Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty
Odbiór zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31 lipca o godz 9.00. Prosimy o zachowanie środków ostrożności (odbiór w maseczkach).
Absolwenci z 8A i 8B odbiór zaświadczeń w holu głównym
Absolwenci 8C odbiór w holu przy czytelni (wejście do szkoły tak jak podczas egzaminów)
Świadectwa Dojrzałości 
Świadectwa Dojrzałości wydawane będą 11 sierpnia o godz. 9.00 w holu szkoły. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa (odbiór w maseczkach).
W przypadku nieobecności odbioru może dokonać osoba, która przedłoży upoważnienie.