W opublikowanych rankingach liceów 2020 nasze XXIV Liceum Ogólnokształcące znajduje się na wysokich miejscach. Gratulujemy całej społeczności szkolnej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała najnowsze dane dotyczące tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli wskaźnika przyrostu wiedzy we wszystkich ogólniakach w Polsce. XXIV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w dziesiątce najlepszych ogólniaków Trójmiasta. źródło: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26561315,ranking-ogolniakow-najlepsza-dziesiatka-trojmiasta-wg-wskaznika.html

rankingu liceów w Gdańsku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl XXIV Liceum Ogólnokształcące znalazło się na ósmym miejscu. źródło: https://waszaedukacja.pl/ranking/gdansk/licea

Na stronie perspektywy.pl również znaleźliśmy się wysoko. źródło: Ranking Liceów Ogólnokształcących 2020 - Perspektywy