KONSULTACJE DLA RODZICÓW - zdalne czwartki w godz. od 18:00 do 19:00

Konsultacje dla rodziców odbywają się w Teams. Rodzic loguje się na konto dziecka.

  • (1 października) w 1 tygodniu miesiąca od października (język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, pedagog, logopeda, wychowawcy klas 0a oraz pierwszych edukacji wczesnoszkolnej)
  • w 2 tygodniu miesiąca od października (historia, historia i społeczeństwo, wos LO, muzyka, plastyka, technika, religia, pedagog, terapia pedagogiczna, wos, wychowawcy klas drugich edukacji wczesnoszkolnej)
  • w 3 tygodniu miesiąca od października (wf, matematyka, fizyka, chemia, psycholog, wychowawcy klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej)
  • w 4 tygodniu miesiąca od października (geografia, edb, biologia, przyroda, informatyka, wos SP, psycholog, dużur dyrektora, wicedyrektorów)