W kategorii list do św. Mikołaja wygrały zajmując I miejsce:

Hanna Spichalska z klasy 3 d i Julia Różewska z klasy 2 e.

Natomiast w kategorii wiersz o św. Mikołaju:

1 miejsce zajął Kaj Hościłowicz kl. 3 b,

dwa równorzędne 2 miejsca
Jakub Kondratiuk kl 2e,

- Julia Klimczak kl. 3 b

3 miejsce – Weronika Madej kl. 2 e.

A wyróżnienia otrzymali
Nicola Piotrowska kl. 3b

- Zuzanna Wiśniewska kl. 2 e

- Bartłomiej Kanarszczuk kl. 3 b.

Gratulujemy wszystkim uczniom . Nagrody zwycięzcom wręczymy po powrocie do szkoły.

Organizatorzy konkursu