Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku ogłasza konkurs adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do uważnego obserwowania świata, wyszukiwania miejsc lub zabytków przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno natury, pobudzanie aktywności twórczej, dbałość o kulturę żywego słowa.

Termin: do 6 maja 2022 roku.

Kategorie konkursowe:
Praca plastyczna – regulamin
Film – regulamin
Fotografia – regulamin
Praca literacka – regulamin