Pomorski Kurator Oświaty ogłasza Konkurs „POZNAJ MOJE HOBBY” na krótki film o uczniowskich zainteresowaniach organizowany w ramach projektu „Jesteśmy razem!” wspomagającego działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu jako sposobu na zapobieganie zachowaniom społecznie niepożądanym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii.

Uczniowie SP 33 prace mogą składać do 26 stycznia.

Zapraszam uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Konkursie.

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu „POZNAJ MOJE HOBBY” (docx 39KB)
  2. Karta zgłoszenia ucznia (docx 27KB)
  3. Formularz elektroniczny