Regulamin konkursu „Matki w różnych sytuacjach w życiu” 

Organizowany przez Grupę Projektową Erasmus + dla uczniów ZSO nr 2 w Gdańsku 

 

 • 1

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Projektowa Erasmus + z komisją konkursową: Zofią Raatz oraz Kacprem Kossakowskim 
 1. Cele imprezy: 
 • Poszerzenie aktywności społeczności uczniowskiej 
 • Realizacja mobilności projektu REMEDY 
 • Aktywizacja uczniów z umiejętnościami artystycznymi 
 1. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody dla III pierwszych miejsc. 
 1. Termin przesyłania prac: 9.04.2021. Termin ogłoszenia wyników: 10.04.2021 
 1. Zgłoszenia prac odbywają się za pomocą wiadomości mailowej: suxxivlo@gmail.com 
 • 2

Warunki uczestnictwa 

 1. Prace konkursowe uczestnik zgłasza do 9.04.2021 na adres mailowy: suxxivlo@gmail.com  
 1. Jakie formy pracy są przyjmowane: 
 • Prace graficzne (ilustracje graficzne) 
 • Prace manualne (ilustracje wykonane technikami malarskimi) 
 • Prace fotograficzne (zdjęcia, fotomontaż, kolaż) 
 1. Tematyka pracy konkursowej: Matki w różnych sytuacjach życiowych 
 • 3

Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu 
 1. Nagrody dla pierwszych trzech miejsc zostaną wręczone po powrocie do szkoły