Regulamin konkursu organizowanego przez Grupę Projektową Erasmus+

ZSO nr 2 w Gdańsku Osowej

„Lokalna Baza EKOrozwiązań”

 

W ramach zbliżającego się Światowego Dnia Ziemi zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszym konkursie, którego głównym tematem jest poszukiwanie rozwiązań dla lokalnych  problemów ekologicznych.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Projektowa Erasmus+ działająca w ZSO nr 2 w Gdańsku Osowej ul. Wodnika 57 80-299 Gdańsk w składzie:
  • Wioletta Koc – opiekun
  • Katarzyna Hilbrycht – Przybysz – opiekun
  • Kacper Kossakowski – pomysłodawca, przewodniczący SU XXIV LO
  • Maja Skoczek
  • Marta Wawrzyniak
  • Weronika Pałubicka
  • Joanna Jagła
  • Damian Koc
  • Natalia Słomczewska

 

 1. Cele konkursu:
  • Wzbudzenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży;
  • Zachęcanie do podejmowania działań pro-ekologicznych w najbliższym otoczeniu;
  • Wypracowanie rozwiązań za pomocą sztuki oraz przetworzenie jej na dalsze realne działanie;
  • Nawiązanie współpracy z lokalnymi szkołami publicznymi i prywatnymi.
  • Nadrzędnym celem konkursu jest zebranie pomysłów, w jaki sposób możemy zmienić nasze dzielnice.Wyróżnione projekty planujemy przedstawić lokalnym instytucjom samorządowym i poszukać sposobów ich realizacji. 
 2. Kategorie konkursowe:
  • Fotografia (dozwolony fotomontaż; format jpeg nie przekraczający 25 MB)
  • Grafika komputerowa (plik w formacie jpg; nie może przekraczać 25 MB)
  • Malarstwo (technika dowolna; w zgłoszeniu należy wysłać skan lub bardzo dokładne zdjęcie pracy)
  • Literatura (wiersz, opowiadanie, wypracowanie; należy przysłać plik .docx oraz .pdf). 
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie:
  • Szkoły Podstawowej w Klukowie;
  • Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie;
  • Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku Osowej;
  • Szkoły Podstawowej nr 81;
  • Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Happy Kids”
  • XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Osowej.
 2. Grupa Projektowa planuje przedstawić wyróżnione w konkursie projekty zmian odpowiednim instytucjom lokalnym, tak, aby możliwa była ich realizacja.

 2 . Sprawy organizacyjne

 

 1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. Termin nadsyłania prac upływa 29.04.2021r.
 2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: suxxivlo@gmail.com.
  • Zgłoszenia muszą zawierać:
  • Imię i nazwisko autora;
  • Szkoła i klasa, do której uczęszcza;
  • Krótki opis pracy;
 3. Praca konkursowa musi być zgodna z wytycznymi z 1 pkt. 3.
 4. Tematyka pracy konkursowej: postawy dzieci i młodzieży wobec lokalnych problemów ekologicznych - w pracy konkursowej należy ująć problem powiązany z ekologią oraz przedstawić jego rozwiązanie. Preferowane są tematy związane z lokalnymi problemami czy działaniami.
 5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na ten sam adres, co adres zgłoszeniowy.

 3. Nagrody

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 maja 2021.
 2. W każdej kategorii wyłaniany jest jeden zwycięzca, który otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową.
 3. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub dostarczone pocztą zależnie od sytuacji pandemicznej. O formie dostarczenia nagrody decyduje organizator.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.