Stowarzyszenie ”Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza konkurs fotograficzny "EUROPEJSKI ROK MŁODZIEŻY" skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego. 
Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego Europejskiego Roku Młodzieży, ustanowionego przez Unię Europejską w 2022 roku. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu pracy konkursowej w formie zdjęcia promującego Europejski Rok Młodzieży. Zdjęcia mogą przedstawiać np.: obchody Dnia Europy w szkole; działania w ramach projektów unijnych skierowanych do młodzieży; lekcje europejskie oraz inne zajęcia o tematyce unijnej, w których bierze udział młodzież; wizję młodzieży zjednoczonej Europy, itp.
Zdjęcia należy przesyłać do 31 maja 2022 r. na adres spue@pomorskieregion.eu wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego przez ucznia oraz Dyrektora szkoły formularza zgłoszeniowego. 
Więcej informacji na stronie: https://pomorskieregion.eu/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-europejski-rok-mlodziezy/ 
Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy w plikach do pobrania.