Dziękujemy Radzie Rodziców ZSO NR 2 za zakup ławek. Właśnie odbywa się pierwsza lekcja biologii na świeżym powietrzu.