Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 po wprowadzonych zmianach

TUTAJ

Na podstawie § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1389, ze zm.) zmienia się organizację konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021, w tym terminy organizacji  I stopnia  – szkolnego konkursów przedmiotów: z biologii, chemii i informatyki.

Pomorski Kurator Oświaty niezwłocznie wprowadzi zmiany w Ramowym regulaminie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 i Szczegółowych regulaminach wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Powyższe zmiany zostaną opublikowane na  stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku (www.kuratorium.gda.pl) w zakładce Rodzice/uczniowie – Konkursy przedmiotowe.