Zostały ustalone nowe terminy przeprowadzenia na terenie szkół eliminacji (I stopnia) z następujących konkursów przedmiotowych:

  1. Konkurs Biologiczny – 8.12.2020 r., godz. 14:00
  2. Konkurs Chemiczny – 9.12.2020 r., godz. 14:00
  3. Konkurs Informatyczny – 10.12.2020 r., godz. 14:00

Ww. konkursy można przeprowadzić w szkole, w związku z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.) gdyż, to Dyrektor szkoły, centrum lub placówki, o których mowa w § 1 i § 1a, może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.  

Dyrektor szkoły organizując stopień szkolny konkursu winien kierować się „Ramowym regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Szczegółowymi regulaminami konkursu biologicznego, chemicznego i informatycznego”. Natomiast uczestnicy konkursu winni stosować się do zapisów wewnętrznego regulaminu lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, a przede wszystkim o obowiązku noszenia maseczek, zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami.