KOMUNIKAT Dyrektora ZSO Nr 2 dla zdających egzamin maturalny. - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

20.05.2020

Szanowni Państwo

Dyrektor CKE dnia 24 kwietnia 2020 r wydal komunikat dotyczący nowych terminów Egzaminu Maturalnego.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego zdającym oraz członkom Zespołów Nadzorujących (ZN) przebieg egzaminów, proszę zapoznać się z poniższą informacją dotyczącą o zasadach obowiązujących Państwa, jako absolwentów  naszej szkoły lub osoby delegowane przez Dyrektora OKE w Gdańsku, które przystąpią do pisemnych egzaminów maturalnych w XXIV LO w Gdańsku.

  1. Powinni Państwo stawić się w szkole (ul. Wodnika 57 w Gdańsku-Osowie) przy wejściu głównym w godzinach 8:00-8:30 (poranne egzaminy) oraz 13:00-13:30 (popołudniowe egzaminy), gdzie zostanie wskazana droga do sali egzaminacyjnej.
  2. Każdy z Państwa będzie zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów wydanych przez GIS dot. poruszania się w przestrzeni publicznej np. noszenia ochronnych maseczek, bezpiecznej odległości między osobami, itp.
  3. Każdy z Państwa pojedynczo wchodzi do sali, okazuje członkowi KE aktualny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód, paszport, legitymację szkolną) i losuje numer stolika przy którym będzie pracował.
  4. Zdający zobowiązany jest do posiadania własnych długopisów/piór z czarnym tuszem oraz przyborów wymienionych w komunikacie o przyborach adekwatnych do zdawanego przedmiotu.
  5. Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody, która w trakcie egzaminu musi stać na podłodze przy nodze stolika.
  6. Zabronione jest wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
  7. Zasady obowiązujące w trakcie egzaminu przedstawi Przewodniczący Zespołu Nadzorującego min. dotyczące sposobu odbioru prac maturalnych.
  8. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.
  9. Każdy z Państwa powinien zapoznać się INFORMACJĄ O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku 2019/2020 wydaną przez Dyrektora CKE, dostępną na stronach internetowych CKE, OKE Gdańsk.

Terminy egzaminów:

 

Dzień

data

Egzamin 9:00

Egzamin 14:00

Poniedziałek

08.06.2020

J. polski PP

J. polski PR

Wtorek

09.06.2020

Matematyka PP

 

Środa

10.06.2020

J. angielski PP

J. angielski PR

Poniedziałek

15.06.2020

Matematyka PR

 

Wtorek

16.06.2020

Biologia PR

WOS PR

Środa

17.06.2020

Chemia PR

Informatyka PR

Czwartek

18.06.2020

J. niemiecki PP

J. niemiecki PR

Piątek

19.06.2020

Geografia PR

Historia sztuki PR

Środa

24.06.2020

Fizyka PR

Historia PR

powrót do góry