Zgodnie z komunikatem MEN szkoła jest zamknięta do 10 kwietnia 2020.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez MEN
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r. jest przerwa świąteczna.
 
Zajęcia na odległość trwać będą  od 25 marca do 8 kwietnia 2020r.
Szczegóły dotyczące zająć oraz plan zajęć zostaną zamieszczone na stronie szkoły we wtorek 24 marca.
W poniedziałek i wtorek prosimy uczniów o ostateczne utworzenie kont dostępu do platformy GPE.
W razie problemu prosimy informować emailem w pierszej kolejności wychowawcę klasy a potem sekretariat sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl.

Dyrektor ZSO Nr 2

Marzena Majerowska