KARTA ROWEROWA 2021/2022

Uczniowie klas 5 – 8 chcący w tym roku szkolnym zdawać na kartę rowerową, powinni zostać zgłoszeni przez rodzica/prawnego opiekuna do wychowawcy klasy lub Alicji Makarewicz (nauczyciela techniki) w e-dzienniku do dnia 25 marca 2022.

Należy też samodzielnie przygotować się w zakresie przepisów drogowych i umiejętności praktycznych, które są w programie klasy 4 (podręcznik do techniki, klasa 4 – jest możliwość wypożyczenia, proszę o zgłoszenie takiej potrzeby), można też skorzystać z testów na kartę rowerową zamieszczonych na stronie internetowej - www.brd.edu.pl

O terminie egzaminu teoretycznego i następnie praktycznego uczniowie zostaną powiadomieni.

Dokumenty potrzebne do wydania karty rowerowej:

1. zdjęcie, z podpisem: imię i nazwisko, klasa, data urodzenia, adres zamieszkania

2. wydrukowana i podpisana zgoda rodzica (druk do pobrania na stronie szkoły)

W razie pytań zapraszam do kontaktu e-mail: a.makarewicz@zso2.edu.gdansk.pl

Alicja Makarewicz