Uczniowie klas 5 - 8, którzy nie zdali egzaminu teoretycznego na kartę rowerową mogą uczestniczyć w egzaminie poprawkowym (indywidualna rozmowa) w dniu 30 maja 2022 r. na drugiej lekcji w sali 234 (zaplecze). Egzaminator: Iwona Luranc-Iskierko.

Egzaminy praktyczne odbędą się:
31 maja 2022 r.
na 5 - 6 - 7 lekcji

lekcja 5: klasy 4b i 4c
lekcja 6: klasy 4d i od 5 -8
lekcja 7: klasy 4a i 4e

Potrzebny będzie własny rower.
Egzamin odbędzie się na asfaltowym boisku za parkingiem szkolnym.