K O M U N I K A T

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Przepis prawny określający nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny będzie na stronach: www.men.gov.pl, www.kuratorium.gda.pl

 

I N F O R M A C J E

  • Zarządzenie Nr 9/2019/2020 Dyrektora ZSO Nr 2 w Gdańsku z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej Nr 33 w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarządzenie_zawieszenie.pdf

  • Od 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne wznawiają częściowo swoją działalność.  Koronawirus_PPP.pdf

W A Ż N E    T E L E F O N Y

TELEFONY (1).pdf