INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

dotyczące egzaminu w dniach 16-17-18 czerwca 2020

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:30.
 2. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocniczych.
  Każdego dnia przynoszą:
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna),
 • maseczkę (uczeń wkłada maseczkę wchodząc do szkoły, zdejmuje po zajęciu miejsca przy stoliku w sali egzaminacyjnej),
 • długopisy z czarnym tuszem (zabronione są długopisy ścieralne),
 • w środę 17 czerwca dodatkowo linijkę.

 Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły.

 1. Uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości w stosunku do innych osób.
 2. Uczniowie nie przynoszą telefonów komórkowych, smartwatch oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Po zakończeniu egzaminu uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły aby nie doszło
  do niepotrzebnego gromadzenia się osób.

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

 W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu maturalnego bardzo proszę zapoznać się z Wytycznymi MEN, CKE i GIS dot. przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych -  dostępnych na stronie MEN (link poniżej) oraz Komunikatem Dyrektora XXIV LO (link poniżej).  

 https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis