Zapraszamy uczniów SP 33 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej w województwie pomorskim w dwóch kategoriach:

I kategoria: klasy IV–VI;

II kategoria: klasy VII–VIII.

Tematem konkursu jest artystyczna wypowiedź uczniów na temat prawa do życia w świecie wolnym od wojen, poszanowania drugiego człowieka, czerpania radości z życia.

Zadaniem ucznia jest przesłanie 3 samodzielnie wykonanych zdjęć, biało-czarnych/kolorowych lub jednego cyklu zdjęć zawierającego maksymalnie 3 zdjęcia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej i papierowej (papier fotograficzny
w formacie 13x18 lub większym) – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Do konkursu będą dopuszczone wyłącznie zdjęcia nieobrobione, z wyjątkiem procesu kadrowania.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ