W lutowej edycji projektu Gdańska Akademia Rodzica gościć będziemy ekspertów z Gdańskiego Centrum Świadczeń. Daria Czerwińska oraz Łukasz Andrzejczyk przybliżą rodzicom i opiekunom następujące kwestie:
  • świadczeń rodzinnych
  • pomocy na cele edukacyjne
  • pomocy mieszkaniowej
  • świadczenia opiekuńcze, z tytułu niepełnosprawności
  • programów miejskich
  • programów rządowych

Emisja nagrania na www.gdansk.pl we wtorek, 8 lutego, o godz. 18.00.

Wszystkie nagrania z dotychczasowych wystąpień realizowanych w ramach Gdańskiej Akademii Rodzica znajdą Państwo na stronie https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/materialy-ze-spotkan,a,203539