U W A G A!  

W 25 kwietnia 2022 r. odbędzie się w auli egzamin teoretyczny na kartę rowerową:

                           klasy 4 -  na 1 godzinie lekcyjnej,

                           uczniowie z pozostałych klas na 2 lekcji.

Przed egzaminem należy złożyć arkusz zaliczeń ze zgodą rodziców i podpisem w odpowiedniej rubryce. (w plikach DO POBRANIA)

Klasy 4 mogą składać karty u p. Alicji Makarewicz, pozostali uczniowie u p. Iwony Iskierko.

 

Informacje o egzaminie  - w plikach do pobrania