decyzja-rady-pedagogicznej-265335.jpgInformuję, że Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w dniu 4 maja br podjęła decyzję o nieprzeprowadzaniu prac pisemnych (klasówek, sprawdzianów, kartkówek) oraz nieodpytywaniu na ocenę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 33 i XXIV Liceum Ogólnokształcącego, w terminie od 17 maja do końca roku szkolnego.

      Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy uczeń z ważnych przyczyn nie ma oceny lub gdy sam zgłosi nauczycielowi chęć odpowiedzi lub napisania pracy w celu poprawy oceny.

Marzena Majerowska                                 

 Dyrektor Szkoły