DOTYCZY DZIECI ODBIERANYCH PO ZAJĘCIACH:

W trosce o bezpieczeństwo i zmniejszenie liczby osób oczekujących na dzieci, prosimy rodziców odbierających dzieci bezpośrednio po zakończonych zajęciach o przychodzenie 10 minut po zakończonej lekcji. Dzieci będą już przebrane i będą oczekiwać na Państwa przy wejściu.

 

DOTYCZY DZIECI ODBIERANYCH ZE ŚWIETLICY:

W przypadku, gdy Państwa dziecko zostało zapisane do świetlicy szkolnej, uprzejmie prosimy o odbieranie dzieci zgodnie z godzinami zadeklarowanymi w Karcie zapisu dziecka do świetlicy. Jeśli jeszcze Państwo nie określili godzin odbioru dziecka lub chcieliby je zmienić, prosimy o przesłanie aktualnych godzin odbioru dziecka ze świetlicy – informację należy przesłać wychowawcy klasy do godz. 15 w piątek 04.09.