Instrukcja logowania TUTAJ

Poniżej zamieszczamy instrukcję uruchomienia dziennika dla Rodziców: Instrukcja dla rodziców_uruchomienie dziennika elektronicznego.dokument pdf - TUTAJ

Strona platformy GPE - www.edu.gdansk.pl

Oświadczenie rodzica  - zgoda na przetwarzania danych osobowych TUTAJ (dokument pdf)