Informujemy, że boisko „Orlik” w dniu 29 września 2019 r. od godz. 8:00 do godz. 17:00 będzie nieczynne, ze względu na prace konserwatorskie.

Z Orlika można korzystać od 1 marca do końca listopada. W każdym miesiącu wyznaczone będą godziny korzystania dla uczniów (widoczne w harmonogramie), bez konieczności rezerwacji.

Z uwagi na dużą liczbę chętnych możliwa jest rezerwacja boiska w wolnym czasie maksymalnie do 4 godzin w tygodniu przez 1 grupę. Rezerwacje tak, jak dotychczas obowiązują przez 1 miesiąc.

Przypominam jednocześnie, że korzystanie z boiska jest bezpłatne. Po upływie 15 minut od niestawienia się, rezerwacja przepada.

Poniżej harmonogram zajęć/rezerwacji na boisku Orlik na miesiąc:

pazdziernik 2019.pdf 228,00kB

   

  Zarządzenie dotyczące odpłatności za boiska - TUTAJ

  • Druk rezerwacji - podpisany druk rezerwacji należy złożyć w sekretariacie w godzinach urzędowania lub w dyżurce szkoły poza godzinami urzędowania sekretariatu lub przesłać drogą mailową na adres szkoły (gim33@gim33.gdansk.pl).

  DRUK REZERWACJI DO POBRANIA - TUTAJ (doc)

  REGULAMIN

  KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO

  W ZSO Nr 2 w Gdańsku-Osowej

   
  1. Administratorem boiska jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2                                           w Gdańsku, ul. Wodnika 57, Tel. 58 340 75 60.
  2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
  3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
  4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
  5. Przed  korzystaniem z obiektu należy zgłosić się do pracownika szkoły w dyżurce.
  6. Boisko jest czynne codziennie w godz. 8.00 - 20.00.
  7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji  korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek prowadzonych na terenie obiektu sportowego. Rezerwacji dokonać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  8. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni                                    w porozumieniu z animatorem sportu.
  9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
  10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
  11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  używania butów piłkarskich z wkręcanymi kołkami,
  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  wprowadzania zwierząt,
  korzystania z boisk bez zgody animatora sportu.
  12. Animator sportu, w zależności od sytuacji może:
  nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  nakazać opuszczenie boiska sportowego,
  wezwać policję,
  w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu zakazać korzystania z obiektu.
  13. Administrator może zawiesić możliwość korzystania z obiektów sportowych zgodnie z instrukcją użytkowania (między innymi w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).
  14. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z boiska tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.
  16. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska odpowiedzialność materialna ponoszą osoby korzystające.
  17. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor zarządcy w godzinach urzędowania.
   
  Dyrektor 
  ZSO NR 2 
  w Gdańsku-Osowej
  pliki do pobrania