Przejdź do treści Przejdź do menu

Logo szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha

Rekrutacja do szkół

K O M U N I K A T

REKRUTACJA do publicznych szkół ponadpodstawowych

dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021

 W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 terminy rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 zostały anulowane.

 Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 przestało obowiązywać.

 Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadza konsultacje dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 Nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz dostosowane będą do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 Przepis prawny określający nowe terminy przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny będzie na stronach:

www.men.gov.pl

www.kuratorium.gda.pl

 Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

Rekrutacja 2020/2021

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) ustala zmiany terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla uczniów składających dokumenty do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

  1. Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  2. Terminy REKRUTACJI na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, określi Pomorski Kurator Oświaty i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Zarządzenie Nr 3/2020 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021

 Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r. - pdf 199KB
Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r.
 Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty - pdf 484KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty 

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. - TUTAJ

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Gdańsku

w roku szkolnym 2020/2021

1. Oferta:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone
do wyboru

Języki obce

IA

 

Grupa BCh
(biol-chem)

 

 

 

 

 biologia

chemia

język angielski

  matematyka

 

fizyka

 

 

język angielski kontynuacja

język niemiecki  kontynuacja

język francuski  od podstaw

w grupach zaawansowania

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki
albo język francuski)

 

Grupa MG

(mat-geo)

matematyka

geografia

 

język angielski

 

fizyka

 

2. Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
 
Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
 
Regulamin 
Kwestionariusz  - TUTAJ
 

Logowanie do systemu rekrutacji - TUTAJ

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/

Przewodnik po systemie dla kandydata -  PODR_DLA KANDYDATA.pdf

Prezentacja - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.pdf

Gdańskie szkoły średnie - https://www.gdansk.pl/download/2020-02/143804.pdf

back to top