UBEZPIECZENIE

2019/2020

Szanowni Państwo, 

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że zapadła decyzja o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły. Umowa  zostanie zawarta, tak jak w ubiegłym roku, z InterRisk Vienna Insurance Group. Wysokość składki rocznej za jednego ucznia to 49 złotych. Warunki ubezpieczenia w stosunku do ubiegłego roku zostały poszerzone o kilka zapisów.

"Rodzice/Ubezpieczenie". Rodzice mogą wybrać również inny wariant ubezpieczenia (38 zł, 68 zł lub  128 zł), jednak by było to ubezpieczenie grupowe musi się zgłosić co najmniej 5 osób. Wpłaty na ubezpieczenie grupowe prosimy kierować do Skarbników Klasowych. Dotychczasowe ubezpieczenie grupowe kończy się z dniem 30 września 2019 roku. "

Ubezpieczenie grupowe - TUTAJ

Tabela - TUTAJ

OWU EDU PLUS 2019 - TUTAJ

Odstępstwa - TUTAJ

Ubezpieczenie - TUTAJ

Nr polis
 
Polisy nowa - okres obowiązywania 01.10.2019 do 30.09.2020 :
        - seria EDU-A/P numer 073444 dla składki 49 zł (suma ubezpieczenia 20000,00 zł)
        - seria EDU-A/P numer 074317 dla składki 68 zł (suma ubezpieczenia 30000,00 zł)
 
Polisy stara - okres obowiązywania 01.10.2018 do 30.09.2019 :
        - seria EDU-A/P numer 058986 dla składki 43 zł (suma ubezpieczenia 20000,00 zł)