Obiady w szkole

Jak zapisać się na obiady TUTAJ

DOKUMENTY:

  • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej - TUTAJ
  • Rezygnacja z korzystania z obiadów - TUTAJ
  • Umowa o korzystanie z obiadów - TUTAJ

Uwaga: za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.